Nasze usługi

świadczenia usług drogą elektroniczną

Jeżeli otrzymujemy informację handlową drogą elektroniczną, której nie zamawialiśmy i na jej otrzymywanie nie wyraziliśmy zgody, to ten, kto ją wysyła, popełnia wykroczenie i podlega odpowiedzialności karnej. Spamming stanowi także czyn nieuczciwej konkurencji i jest nieuczciwą praktyką rynkową, wobec której przewidziane są cywilnoprawne środki ochrony.