Obsługa prawna firm i spółek

Kancelaria Prawna Ars Legal zapewnia stałą, oraz doraźną obsługę przedsiębiorstw. Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług prawnych, w tym obsługę prawną podmiotów gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, organizacji społecznych.

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami, organami administracji oraz w relacjach z innymi osobami/podmiotami.

To co nasz wyróżnia to doskonała znajomość tematyki ochrony danych osobowych, poparta wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, połączona z ofertą szkoleń z tego zakresu.

Kompleksowa obsługa prawna firm obejmuje świadczenie usług takich jak:

Bieżące doradztwo w zakresie związanym z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy;

Negocjowanie, przygotowywanie projektów umów

Sprawy z zakresu prawa pracy, prawa handlowego i administracyjnego

Reprezentacja procesowa

sprawy związane z przejęciem, podziałem i przekształceniem spółek

zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi

ochrona danych osobowych

windykacja należności

zajmujemy się wszelkimi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej.