Nasze usługi

Oferujemy pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorców jak i osób prywatnych.

Zapewniamy stałą i kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, a także organizacji społecznych.

Obsługa firm

Oferta dla przedsiębiorstw

  • Radca Prawny dla Firm
  • Prawnik dla Firm
  • Obsługa prawna spółek
  • Obsługa prawna firm
  • Obsługa prawna przedsiębiorstw

Korzystanie z usług profesjonalistów – radców prawnych daje gwarancję prowadzenia przedsiębiorstwa zgodnie z prawem, stosowania najkorzystniejszych w konkretnych sytuacjach rozwiązań, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia w przyszłości negatywnych skutków podejmowanych przez przedsiębiorcę działań.
Kancelaria Ars Legal kieruje swoją ofertę zarówno dla małych, jak i średnich przedsiębiorstw. Oferujemy doradztwo prawne we wszystkich obszarach działalności danego przedsiębiorstwa, wprowadzając stosowne procedury, sporządzając odpowiednie dokumenty, a także przeprowadzając szkolenia personelu. Zapewniamy doradztwo prawne dostosowane do potrzeb i oczekiwań Klientów z możliwością prowadzenia obsługi prawnej bezpośrednio w Państwa firmie.

Opracowaliśmy ofertę stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw w ramach której wykonujemy usługi:

  • stała lub okresowa kontrola firmy pod kątem zgodności z prawem,
  • audyt obszarów działalności przedsiębiorstwa,
  • monitoring przepisów prawnych z zakresu działalności przedsiębiorstwa,
  • w razie potrzeby wdrażanie procedur celem eliminacji bieżących problemów.

UMOWY

  • sporządzanie umów
  • negocjacje
  • ocena procedur zawierania umów
  • kontrola wykonywania zobowiązań

PRAWO PRACY – ZATRUDNIENIE

  • opracowanie regulaminów pracy, wynagrodzenia, ZFŚŚ itp.
  • sporządzanie i sprawdzanie umów o pracę, umów o dzieło, umów zlecenia
  • opracowanie procesu rekrutacji,
  • redukcja zatrudnienia: procedury, wdrożenie, konsultacje
  • wprowadzenie procedur zgłaszania mobbingu
  • przygotowanie umów o zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie
  • procesy reorganizacji, transfer personelu,

SPRAWY PODAKOWE

  • optymalizacja podatkowa
  • reprezentacja przed organami podatkowymi
  • analiza przyjętych rozwiązań podatkowych

SPRAWY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  • kontrola wykonywania umów
  • pomoc we wprowadzaniu procedur ochrony własności intelektualnej
  • opracowanie umów licencyjnych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • rejestracja zbiorów danych osobowych
  • opracowanie wymaganej dokumentacji: polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem służącym do przetwarzania danych osobowych

OBSŁUGA KORPORACYJNA

  • rejestracja w KRS, ZUS, US
  • przygotowywanie umów, statutu
  • uzyskiwanie koncesji, zezwoleń, pozwoleń
  • reprezentacja przed organami
  • przygotowywanie dokumentów w bieżącej działalności: uchwały, wezwania , pisma, regulaminy
  • obsługa zarządu i zgromadzeń wspólników

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I EGZEKUCYJNE

  • reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi, arbitraż
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
  • analiza stanu prawnego prowadzonych sporów

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • wezwania do zapłaty
 • dochodzenie należności przed sądem
 • egzekwowanie należności w postępowaniu egzekucyjnym
 • zawezwania do próby ugodowej