Nasze usługi

Oferujemy pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorców jak i osób prywatnych.

Zapewniamy stałą i kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, a także organizacji społecznych.

Obsługa spółdzielni

Obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych:

Oferujemy stałą lub doraźną obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, wykonywaną zawsze przez radcę prawnego. Świadczenie usługi odbywa się w siedzibie spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej, w wymiarze dni/godziny w zależności od porozumienia między stronami i potrzeb, zapewniamy także stały kontakt mailowy i telefoniczny z radcą prawnym.

    Oferujemy:

  • doradztwo prawne, w tym udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie i opiniowanie regulaminów, statutów, projektów uchwał spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych,
  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • prowadzenie spraw dotyczących zaskarżania uchwał spółdzielni, wspólnot,
  • prowadzenie spraw o eksmisję, o zapłatę,
  • prowadzenia spraw z tytułu wad przeciwko deweloperom,
  • zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji.
  • Oferujemy również elastyczne formy wynagrodzenia, uzależnione od charakteru obsługi prawnej (stała lub doraźna), a także w zależności od ilości i rodzaju zleconych spraw.