Nasze usługi

Oferujemy pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorców jak i osób prywatnych.

Zapewniamy stałą i kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, a także organizacji społecznych.

Administracyjne

Doradztwo w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa nieruchomości.
Do zakresu naszych usług należy w szczególności: tworzenie dostosowanych do indywidualnych oczekiwań i sytuacji klientów.

  • umowy o roboty budowlane, umowy podwykonawcze, projektowe, nadzór inwestorski
  • obsługa prawna procesu budowlanego
  • umowy deweloperskie
  • pomoc prawna na każdym etapie procesu budowlanego: pozwolenia, warunki zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego
  • reprezentacja przy sporach budowlanych
  • pomoc przy dochodzeniu roszczeń z rękojmi i gwarancji