Nasze usługi

Oferujemy pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorców jak i osób prywatnych.

Zapewniamy stałą i kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, a także organizacji społecznych.

Prawo cywilne

Doradztwo w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa cywilnego.
Do zakresu naszych usług należy w szczególności: tworzenie dostosowanych do indywidualnych oczekiwań i sytuacji klientów.

  • Zapewniamy pomoc w przygotowywaniu umów oraz opiniowanie umów przedłożonych przez Klientów, doradztwo w zakresie ich zawierania.
  • Doradztwo w sporach prawnych z zakresu prawa cywilnego, tworzenie pozwów i pism procesowych w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe dochodzone przed sądami powszechnymi.
  • Doradztwo w opartych na stosunkach prawa cywilnego szeroko pojętych sprawach życia codziennego.