Nasze usługi

Oferujemy pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorców jak i osób prywatnych.

Zapewniamy stałą i kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, a także organizacji społecznych.

Prawo rodzinne

Doradztwo w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

  • Do zakresu naszych usług należy w szczególności: tworzenie dostosowanych do indywidualnych oczekiwań i sytuacji klientów pism w sprawach alimentacyjnych, rozwodowych i dotyczących stosunków między rodzicami a dziećmi.