Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem i zależna jest od wyboru formy rozliczenia.

Klientom proponujemy następujące rodzaje wynagrodzeń:

  • Wynagrodzenie ryczałtowe

Rozliczenie następuje w oparciu o stałe miesięczne honorarium. Forma najczęściej wybierana przez przedsiębiorców. Korzystna dla klientów, którzy z góry chcą znać koszty obsługi swojego przedsiębiorstwa. Wysokość ryczałtu uzależniona od ilości godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu, np. 20, 30, 40 godzin miesięcznie.

  • Wynagrodzenie godzinowe

Wynagrodzenie określone według stawki godzinowej wynegocjowanej z klientem za 1 h pracy Kancelarii. Wysokość wynagrodzenia uzależniona od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. Polecana klientom o zróżnicowanych potrzebach w zakresie obsługi prawnej.

  • Wynagrodzenie za pojedyncze zlecenie. Stosowana przy pojedynczych zleceniach. Kwota wynagrodzenia ustalana z klientem z góry.

Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom Klienta, w każdej sprawie Kancelaria może dostosować swoją ofertę do jego wymogów.

    Proponujemy współpracę w formie:

  • Stałej obsługi prawnej oraz doraźnej.

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług prawnych, w tym obsługę prawną podmiotów gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, organizacji społecznych. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami, organami administracji oraz w relacjach z innymi osobami/podmiotami. To co nasz wyróżnia to doskonała znajomość tematyki ochrony danych osobowych, poparta wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, połączona z ofertą szkoleń z tego zakresu.

Dlaczego My?

dlaczego-my

Podejmując współpracę z Kancelarią otrzymujecie Państwo pewność, iż powierzone nam sprawy będą prowadzone z pełnym zaangażowaniem oraz poszanowaniem prawa Klienta do zrozumiałej dla niego informacji o stanie sprawy, na każdym etapie postępowania. Zyskacie również Państwo sprzymierzeńców, którzy będą gotowi bronić Państwa interesu w każdej sytuacji. Kierujemy się zasadami zaufania, etyki oraz godności zawodu. Informacje powierzone nam są chronione tajemnicą radcowską.