Wzory pism

Wzory wybranych pism z możliwością pobrania.

PRAWO RODZINNE

 • alimenty na rzecz rodzica,
 • pozew o alimenty,
 • pozew o obniżenie alimentów,
 • pozew o podwyższenie alimentów,
 • pozew o rozwód bez orzekania o winie,
 • pozew o rozwód z orzeczeniem o winie małżonka,
 • pozew o rozwód z orzeczeniem o winie małżonki,
 • pozew o uchylenie alimentów.

PRAWO KARNE

 • wniosek o rozłożenie grzywny na raty,
 • wniosek o zatarcie skazania,
 • wniosek skazanego o odroczenie wykonania kary ,
 • pozbawienia wolności ze względu na zły stan zdrowia.

PRAWO CYWILNE

 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym,
 • pozew o zapłatę,
 • umowa darowizny kwoty pieniężnej,
 • umowa najmu lokalu,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o wykonanie usług remontowych,
 • wezwanie do zapłaty,
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu,
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy,
 • wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu,
 • wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

KSIĘGI WIECZYSTE

 • wniosek o wgląd do księgi wieczystej wydanie wydruku księgi wieczystej (KW-WGLAD),
 • wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS),
 • wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej KW-ODPIS-AKT,
 • wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS),
 • wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL),
 • załącznik – żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD).