Wpisy do KRS możliwe drogą elektroniczną

Od 1 kwietnia niektóre czynności związane z wpisami do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie można dokonywać drogą elektroniczną. Ma to związek z wejściem w życie niektórych przepisów ustawy zmieniającej Kodeks spółek handlowych. I tak, przykładowo wśród czynności, które będą mogły być dokonane za pomocą systemu teleinformatycznego w zakresie spółek z o.o. zakładanych przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym możliwe będzie zbycie udziału lub części udziału, podjęcie uchwały o zmianie adresu spółki, jak również zmiana treści umowy spółki, np. w zakresie wysokości kapitału zakładowego.